Datavisualisatie

De term datavisualisatie spreekt eigenlijk voor zich. Maar deze omvat veel meer dan simpelweg het visualiseren van data op zich. Het is het snijvlak van Design, Information en Communication, waarbij er hoofdrollen zijn weggelegd voor de User Interface, Visual Communication en Data Journalism. Eea wordt verwoord door onderstaande afbeelding:

De simpele vraag die gesteld zou moeten worden voor elke vorm van datavisualisatie is: wat bereik je ermee ? Om dit te beantwoorden, eerst het volgende:

De term BIG DATA wordt tegenwoordig veel gebruikt om aan te tonen dat de gegevens die een organisatie in de loop van de tijd verzamelt of genereerd, dusdanig veel is geworden dat een simpel overzicht hiervan niet meer is te maken.

Voordat er iets zinnigs gezegd kan worden over deze data, zal een analyse moeten plaatsvinden om duidelijkheid te verkrijgen over trends, toevalligheden, veel voorkomende gebeurtenissen, excessen, e.d. Het antwoord krijgen op een simpele vraag uit deze grote hoeveelheid data, kan een exercitie op zich worden.

MxM Projects helpt u met het categoriseren en analyseren van uw data door de juiste vragen vooraf te stellen, zodat  ‘door de bomen nog steeds het bos gezien kan worden’. Tevens kan door het implementeren van eenvoudige of complexere tooling, de volgende keer voorkomen worden dat men verdwaald in de zelf gegenereerde of verworven gegevens. ‘1 plaatje zegt meer dan 1000 woorden’ is een veel gebruikt gezegde, dat hierbij zeker van toepassing is.

Niet zelden gebeurt het ook dat door het inzetten van datavisualisatie een interactief dashboard ontstaat waarbij niet alleen snel antwoord gekregen kan worden op vragen, maar ook dat het visueel zeer aantrekkelijk is. Te meer om dat het gaat om de eigen gegevens. In sommige gevallen wordt het zelfs tot kunst verheven.

Benieuwd welke ‘efficiente kunst’ MxM Projects voor u kan realiseren? Neem contact op via de contactpagina.

Geef een reactie

Minimal Effort Maximum Result